Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Wildlife Explorers Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε (“Wildlife Explorers”) δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, των πελατών, συνεργατών μας και λοιπών τρίτων μερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ υπ’ αριθ. 2016/679, και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούμε δείτε τις κατωτέρω πληροφορίες αναφορικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερωθείτε ως προς το πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή με άλλα μέσα.

 1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), φόρμες επικοινωνίας μέσω αυτής της ιστοσελίδας, μέσω των σελίδων της Wildlife Explorers σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή με άλλους τρόπους. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην Wildlife Explorers θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σχετικά μέρη της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην ιστοσελίδα μας και σε άλλες διαδικτυακές σελίδες μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για σκοπούς διοργάνωσης οργανωμένων εξορμήσεων/ ξεναγήσεων (guided tours), ως και για οποιονδήποτε άλλο σχετικό σκοπό. Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι έχουμε πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες που μας έχουν παρασχεθεί εκουσίως.

Στο πλαίσιο αυτό, η Wildlife Explorers συλλέγει και επεξεργάζεται τις κάτωθι αναφερόμενες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, ήτοι πληροφοριών που σχετίζονται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων:

 1. Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας: πλήρες όνομα (όνομα και επώνυμο), φωτογραφίες, στοιχεία ταυτότητας/ διαβατηρίου, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κλπ.,
 2. Πληροφορίες ταξιδιού: στοιχεία εισιτηρίων, πληροφορίες διαμονής, στοιχεία παλαιότερων ταξιδιών ή/και παλαιότερων συμμετοχών σε εξορμήσεις,
 3. Οικονομικές πληροφορίες: πληρωμές για συμμετοχή σε εξορμήσεις, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, κλπ.,
 4. Άλλες προσωπικές πληροφορίες: οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για τους σκοπούς των επικοινωνιών ή/και της συμβατικής μας σχέσης, όπως προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, κλπ.,
 5. Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ασφαλή και κατάλληλη διοργάνωση των εξορμήσεων, η Wildlife Explorers ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όπως ιατρικές παθήσεις που ενδέχεται να πρέπει να ληφθούν υπόψη (λ.χ. τροφικές αλλεργίες, καρδιακές παθήσεις, κ.α.), κλπ.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς, κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους. Εάν δεν επιθυμείτε η Wildlife Explorers να συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλείσθε να μην μας παρέχετε τέτοια προσωπικά δεδομένα ή/και τη συγκατάθεσή σας στην συλλογή και επεξεργασία τους (στο βαθμό που η Wildlife Explorers επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στη βάση της συγκατάθεσής σας).

Στο βαθμό που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα στη βάση της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω στην Πολιτική αυτή.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλο άτομο πρέπει να παρέχονται μόνο με τη ρητή άδεια του εν λόγω ατόμου να μας παράσχετε τα προσωπικά του δεδομένα, και αφού τον/ την ενημερώσετε σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής.

Στην περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, η Wildlife Explorers θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά μόνο εφόσον και στο βαθμό που έχετε νομίμως το δικαίωμα να μας παρέχετε τέτοια δεδομένα.

 

 1. Χρήση των προσωπικών δεδομένων

Η Wildlife Explorers συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κατωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Wildlife Explorers μπορεί να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, να ανακτά τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει με σκοπό τη συμμετοχή σας σε εξορμήσεις, να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη όπως είναι απαραίτητο, κλπ.

Η Wildlife Explorers λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονική περίοδο που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, καθώς και για να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με νόμιμες υποχρεώσεις της. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβάζονται μόνο σε τρίτα πρόσωπα που είναι απαραίτητα για την διοργάνωση και τη συμμετοχή σας σε εξορμήσεις.

Η Wildlife Explorers είναι ο μόνος κύριος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και δεν θα προβεί σε πώληση, ανταλλαγή ή άλλη παροχή αυτών των δεδομένων.

Η Wildlife Explorers θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κατωτέρω ενδεικτικούς σκοπούς:

 • Εξέταση ερωτήματος/ αιτήματος που μας υποβάλετε,
 • Εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης,
 • Προκειμένου να προχωρήσουμε με τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάλληλη διοργάνωση των προσφερόμενων εξορμήσεων,
 • Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για ουσιώδεις αλλαγές της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εάν είναι απαραίτητο,
 • Προκειμένου να σας παρέχουμε νέα σχετικά με μελλοντικές εξελίξεις, μελλοντικές εξορμήσεις που οργανώνουμε, άλλα νέα σχετικά με την δραστηριότητά μας, κλπ., εκτός εάν μας δηλώσετε ότι δεν το επιθυμείτε. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να δηλώσετε εξαίρεση (opt-out) από τον κατάλογο επαφών μας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω e-mail.

Η Wildlife Explorers επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας και άλλων μέσων επικοινωνίας, με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Προετοιμασία ή/και εκτέλεση συμβατικής μας σχέσης,
 • Συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές της υποχρεώσεις,
 • Ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Wildlife Explorers, συμπεριλαμβανομένου του εννόμου συμφέροντός της να αξιολογήσει τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο ερωτήματος ή/και αιτήματος συμμετοχής σε εξόρμηση, να σας γνωστοποιεί τυχόν εξελίξεις/ νέα, κλπ.,
 • Η συγκατάθεσή σας, στο βαθμό που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε αυτήν.

Η Wildlife Explorers ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα για χρήση ή αποθήκευση σε τρίτα μέρη, πάντα σε συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες διατάξεις του GDPR, για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας, όπως, ενδεικτικά:

 • Πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες πληρωμές,
 • Ταξιδιωτικά πρακτορεία, αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κλπ., ως είναι απαραίτητο για την διοργάνωση της εξόρμησης, στην οποία επιθυμείτε να συμμετάσχετε,
 • Άλλους παρόχους υπηρεσιών, όπως τοπικούς ξεναγούς, κ.α., με τους οποίους ενδέχεται να συνεργαζόμαστε για την οργάνωση μιας εξόρμησης,
 • Τρίτους εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών, όπως φορολογικούς, νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς συμβούλους, κ.α., με τους οποίους μπορεί να συνεργαζόμαστε,
 • Αρμόδιες δικαστικές και άλλες δημόσιες Αρχές, στην περίπτωση που η διαβίβαση είναι απαραίτητη για λόγους συμμόρφωσης με νομικές ή/και κανονιστικές υποχρεώσεις μας, ή κατόπιν διαταγής/ αιτήματος από αρμόδια Αρχή,
 • Άλλα τρίτα μέρη, στα οποία ενδέχεται να διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα, για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας.

Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα αναγνωρίζεται ότι ενδέχεται να λάβουν χώρα τέτοιου είδους διαβιβάσεις. Η Wildlife Explorers θα λάβει τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων στις οποίες διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε εγκαταστάσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 

 1. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

 1. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, και να λάβετε επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις,
 2. Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την επικαιροποίηση, διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων,
 3. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εφαρμοστέες διατάξεις,
 4. Δικαιούστε να ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις,
 5. Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις,
 6. Μπορείτε να ζητήσετε να σας παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, ή να τα διαβιβάσουμε σε τρίτο πρόσωπο που θα μας υποδείξετε,
 7. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι σε περίπτωση τέτοιας ανάκληση, δεν αναιρείται η προηγούμενη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο αρχείο μας για εύλογο χρονικό διάστημα, για σκοπούς αρχειοθέτησης, πρόληψης απάτης, συμμόρφωσης με νόμιμες υποχρεώσεις μας, ή εάν θεωρούμε νόμιμη τη διατήρηση αυτή (λ.χ. εάν τα προσωπικά δεδομένα στα οποία αναφέρεστε είναι ταυτόχρονα μέρος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του φωτογράφου, κλπ.),
 8. Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας αναφορικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Wildlife Explorers στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

 

 1. Ασφάλεια

Η Wildlife Explorers λαμβάνει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Παρόλα αυτά, καμία διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε πλήρως την ασφάλεια των πληροφοριών που μας παρέχετε, και θα πρέπει να είστε ενήμεροι ως προς το ότι οποιαδήποτε διαβίβαση πληροφοριών από εσάς προς την Wildlife Explorers λαμβάνει χώρα υπ’ ευθύνη σας. Εάν η Wildlife Explorers αντιληφθεί ότι η ασφάλεια της ιστοσελίδας ή, εν γένει, των προσωπικών σας δεδομένων είναι σε κίνδυνο, ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εξωτερικών επιθέσεων ασφαλείας, θα λάβει όλα τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της γνωστοποίησης και συνεργασίας με αρμόδιες Αρχές επιβολής του νόμου και με εσάς, όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις.

 

 1. Επικοινωνία με την Wildlife Explorers

Η Wildlife Explorers ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, υπό την έννοια των εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αναφορικά με ζητήματα που άπτονται των προσωπικών σας δεδομένων, στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. Οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε, θα υπάγεται επίσης στο πεδίο της παρούσας Πολιτικής.

Wildlife Explorers Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Μιλτιάδου 7 Π.Φάληρο – Αθήνα

Ελλάδα

Τηλ: 6945 976 766

E-mail:Wildlifexplorerstours@gmail.com

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο / Δικαιοδοσία

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στο Ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ. Τυχόν διαφορές που ενδέχεται να ανακύψουν σχετικά με την παρούσα Πολιτική, θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των αρμοδίων Ελληνικών Δικαστηρίων.

 1. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Wildlife Explorers διατηρεί το δικαίωμά της να προβεί σε τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σύμφωνα πάντα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε μία τέτοια περίπτωση, θα τροποποιήσουμε παράλληλα και την ημερομηνία «τελευταίας επικαιροποίησης», που εμφανίζεται στο τέλος της Πολιτικής αυτής.

Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές της παρούσας Πολιτικής, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω της ιστοσελίδας μας, ή με άλλα κατάλληλα μέσα, εάν είναι απαραίτητο.

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020