Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

("Wildlife Explorers") δεσμεύεται να διαφυλάξει την ιδιωτική ζωή των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, των πελατών μας, των συνεργατών μας και άλλων τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Αρ.) 2016/679 της ΕΕ και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, προκειμένου να σημειωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται οι πληροφορίες σας, που μας παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή με άλλους τρόπους.

 

 1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα μέσω e-mail, φαξ, απευθείας έντυπα επικοινωνίας σε αυτή την ιστοσελίδα, μέσω των σελίδων των Εξερευνητών Άγριας Ζωής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή με άλλους τρόπους. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στους Wildlife Explorers θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται σε σχετικά μέρη της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, της ιστοσελίδας μας και άλλων διαδικτυακών σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως για σκοπούς διοργάνωσης ξεναγήσεων και για όλους τους άλλους ισχύοντες σκοπούς. Παρακαλούμε σημειώστε ότι έχουμε πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες που υποβάλλονται οικειοθελώς.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Wildlife Explorers συλλέγουν και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, δηλαδή πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενα των δεδομένων"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων:

 1. Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας: πλήρες όνομα (όνομα και επώνυμο), φωτογραφίες, στοιχεία ταυτότητας/ διαβατηρίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.·
 2. Ταξιδιωτικές πληροφορίες: πληροφορίες εισιτηρίων, στοιχεία διαμονής, προηγούμενες ταξιδιωτικές ρυθμίσεις ή/και προηγούμενες συμμετοχές σε περιηγήσεις·
 3. Οικονομικές πληροφορίες: πληρωμές για συμμετοχή σε περιηγήσεις, τραπεζικά στοιχεία κ.λπ.·  
 4. Άλλες προσωπικές πληροφορίες: οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς της επικοινωνίας μας ή/και της συμβατικής σχέσης μας, όπως προτιμήσεις, ενδιαφέροντα κ.λπ.,
 5. Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: στο βαθμό που απαιτείται για την ασφαλή και κατάλληλη οργάνωση των ξεναγήσεων, οι Wildlife Explorers μπορούν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όπως ιατρικές παθήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη (π.χ. τροφικές αλλεργίες, καρδιακές παθήσεις κ.λπ.), κ.λπ.

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς, επικοινωνώντας μαζί μας με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους. Εάν δεν επιθυμείτε από τους Wildlife Explorers να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να αποθηκεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να μην μας παρέχετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή/και τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία τους (στο βαθμό που η Wildlife Explorers επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας).

Στο βαθμό που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που αφορούν άλλο άτομο μπορούν να παρέχονται μόνο μετά τη ρητή άδειά του για να μας δώσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, και αφού τον έχετε ενημερώσει για το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής.

Σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, οι Wildlife Explorers θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα που παρέχονται μόνο και στο βαθμό που επιτρέπεται νόμιμα να μας κοινοποιείτε αυτά τα δεδομένα.

 

 1. Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Οι Εξερευνητές Άγριας Ζωής συλλέγουν και αποθηκεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Σε αυτό το πλαίσιο, η Wildlife Explorers μπορεί να αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα, να ανακτήσει τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει για τους σκοπούς της συμμετοχής σας σε ξεναγήσεις, να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, ανάλογα με τις ανάγκες, κλπ.

Η Wildlife Explorers λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, καθώς και για να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν μόνο σε τρίτους που είναι απαραίτητα για τον οργανισμό και τη συμμετοχή σας στις ξεναγήσεις.

Η Wildlife Explorers είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και δεν θα προβεί στην πώληση, το εμπόριο ή τη μίσθωση τέτοιων δεδομένων.

Οι Εξερευνητές Άγριας Ζωής θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους αντίστοιχους σκοπούς, όπως:

 • Εξέταση αιτήματος/ ερωτήματος που μας υποβάλλετε.
 • Εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης.
 • Προκειμένου να προχωρήσουμε με τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάλληλη οργάνωση των ξεναγήσεων που προσφέρονται?
 • Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, εάν αυτό είναι απαραίτητο.
 • Για να σας προμηθεύσουμε νέα σχετικά με τις μελλοντικές μας εξελίξεις, μελλοντικές ξεναγήσεις που διοργανώνουμε, οποιαδήποτε άλλα νέα σχετικά με τη δραστηριότητά μας, κ.λπ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από εσάς. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λίστα των επαφών μας σε οποιοδήποτε στάδιο απλά επικοινωνώντας μαζί μας μέσω e-mail.

Wildlife Explorers επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας της και άλλα μέσα επικοινωνίας, στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Προετοιμασία ή/και εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης.
 • Συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις της·
 • Τα νόμιμα συμφέροντα των Wildlife Explorers, συμπεριλαμβανομένου του έννομου συμφέροντός τους να αξιολογούν τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε υπό το φως ενός ερωτήματος ή/και να ζητάμε να συμμετάσχουμε σε μια ξενάγηση, να σας γνωστοποιήσουμε οποιεσδήποτε εξελίξεις/ ειδήσεις κ.λπ.,
 • Η συγκατάθεσή σας, στο βαθμό που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε αυτήν.

Οι Εξερευνητές Άγριας Ζωής μπορούν να μεταφέρουν τα προσωπικά σας δεδομένα για χρήση ή αποθήκευση σε άλλα τρίτα μέρη, πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΓΚΠΔ, για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας δεδομένων, όπως ενδεικτικά:

 • Πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες πληρωμές·
 • Ταξιδιωτικά γραφεία, αεροσκάφη, ξενοδοχεία, ασφαλιστικές επιχειρήσεις κ.λπ., ανάλογα με τις ανάγκες για την οργάνωση της ξενάγησης στην οποία επιθυμείτε να συμμετάσχετε.
 • Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, όπως οι τοπικοί οδηγοί, et. al., με την οποία μπορούμε να συνεργαστούμε για το σχεδιασμό μιας ξενάγησης?
 • Εμπειρογνώμονες τρίτων, όπως φοροτεχνικοί, νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, κ.λπ. al., με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε·
 • Αρμόδιες δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές, σε περίπτωση που η μεταβίβαση αυτή είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με νομική ή/και κανονιστική υποχρέωση ή κατόπιν εντολής/ αιτήματος που λαμβάνεται από αρμόδια αρχή·
 • Άλλα τρίτα μέρη, στα οποία μπορούν να μεταφερθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί της επεξεργασίας.

Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τέτοιες διαβιβάσεις δεδομένων. Οι Εξερευνητές Άγριας Ζωής θα λάβουν τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται με ασφάλεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες οι εν λόγω διαβιβάσεις δεδομένων πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 

 1. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου:

 1. Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής και να λαμβάνετε τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 2. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την ενημέρωση, διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.
 3. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις.
 4. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 5. Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, ανά πάσα στιγμή.
 6. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή, ή να διαβιβάσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που θα καθορίσετε.
 7. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση τέτοιας απόσυρσης, η προηγούμενη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων δεν αναιρέθηκε, ενώ ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας για εύλογο χρονικό διάστημα, για την κατάθεση, την πρόληψη της απάτης, τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, ή εάν κρίνουμε ότι η εν λόγω συντήρηση είναι νόμιμη (π.χ. σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα στα οποία αναφέρεστε αποτελούν επίσης μέρος των πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογράφων κ.λπ.).
 8. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr).

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να απευθυνθείτε στους Wildlife Explorers στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

 

 1. Ασφαλείας

Η Wildlife Explorers λαμβάνει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής· Έτσι, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε πλήρως την ασφάλεια των πληροφοριών που μας παρέχετε, και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε μεταφορά πληροφοριών από εσάς στην Wildlife Explorers πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Σε περίπτωση που οι Εξερευνητές Άγριας Ζωής συνειδητοποιήσουν ότι η ασφάλεια της ιστοσελίδας ή, γενικά, η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων διακυβεύεται ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξωτερικών επιθέσεων ασφαλείας, λαμβάνει όλα τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της κοινοποίησης και της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου και εσάς, όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 1. Επικοινωνία με εξερευνητές άγριας ζωής

Όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, οι Wildlife Explorers συλλέγουν και διαδικασιών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, η Wildlife Explorers ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, υπό την έννοια των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν ζητήματα προστασίας δεδομένων, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας. Οποιεσδήποτε πληροφορίες θα παρέχετε σε οποιαδήποτε επικοινωνία, θα καλύπτονται επίσης από την παρούσα Πολιτική.

___[πλήρης επωνυμία]____

____[πλήρης διεύθυνση]_____

Ελλάδα

Τηλ.: __[αρ. τηλεφώνου]____

Φαξ: ___[αρ. fax αν υπάρχει] ___

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: _____________

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο / Δικαιοδοσία

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου υπόκειται στο ενωσιακό και ελληνικό δίκαιο. Τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με την παρούσα Πολιτική υπόκεινται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.

 

 1. Τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων

Η Wildlife Explorers διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιήσει την παραπάνω Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε μια τέτοια περίπτωση θα τροποποιήσουμε επίσης την ημερομηνία "τελευταίας ενημέρωσης", η οποία είναι διαθέσιμη στο τέλος της παρούσας Πολιτικής.

Σε περίπτωση που προχωρήσουμε με οποιεσδήποτε ουσιώδεις τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω της ιστοσελίδας μας ή με άλλα κατάλληλα μέσα, εάν είναι απαραίτητο.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2020