Όροι Χρήσης Ιστότοπου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  www.wildlifexplorers.com

Ο παρών δικτυακός τόπος www.wildlifexplorers.com (εφεξής και ο «Ιστότοπος») έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί από την εταιρία με την επωνυμία Wildlife Explorers Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (εφεξής «Wildilfe Explorers»), με σκοπό την διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών οργάνωσης εκδρομών.

 • ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.
 • ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ https://wildlifexplorers.com/πολιτική-απορρήτου/  , ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.
 • Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΣΕ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ, ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ.
 • ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.
 • ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.
 1. Καταλληλότητα Χρήστη Ιστοτόπου

Ο Ιστότοπος παρέχεται από την Wildlife Explorers και είναι διαθέσιμος προς χρήση τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν την εκ νόμου δυνατότητα σύναψης νομικά δεσμευτικών συμφωνιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις αυτές, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

 1. Χρήση του Ιστοτόπου

Η εκ μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου είναι δυνατή τόσο για περιήγηση και ενημέρωση ως προς τα πακέτα οργανωμένων εκδρομών που παρέχει η Wildlife Explorers, ως και για την υποβολή ερωτημάτων αναφορικά με τις παρεχόμενες από την Wildlife Explorers υπηρεσίες, όσο και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος/ δήλωση συμμετοχής σε συγκεκριμένη οργανωμένη εκδρομή.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάλληλη οργάνωση των οργανωμένων εκδρομών είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας καταχώρισης των απαραίτητων προσωπικών σας στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας, καθώς και προσωπικών στοιχείων τυχόν τρίτων προσώπων. Στην περίπτωση που δεν προχωρήσετε στην υποβολή συγκεκριμένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος/ δήλωσης συμμετοχής/ ερωτήματος, τα ανωτέρω προσωπικά στοιχεία δεν θα αποθηκεύονται από την Wildlife Explorers.

Μετά την υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε συγκεκριμένη οργανωμένη εκδρομή, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε εκ νέου ορισμένα προσωπικά στοιχεία, ή επιπλέον προσωπικά στοιχεία, ανάλογα με τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την συγκεκριμένη οργανωμένη εκδρομή. Στη συνέχεια θα ανακατευθυνθείτε στην αντίστοιχη σελίδα του Ιστότοπου, προκειμένου να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής του απαραίτητου τιμήματος ή/και προκαταβολής.

Η εκ μέρους σας δήλωση ανακριβών, αναληθών ή ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο καταχώρισης στοιχειών αποτελεί λόγο ακύρωσης της συμμετοχής σας.

 1. Υποχρεώσεις του Χρήστη του Ιστοτόπου – Ευθύνη

Πλέον των τυχόν άλλων υποχρεώσεων και περιορισμών που τυχόν προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή στην εφαρμοστέα νομοθεσία, με την εκ μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

 • Να συμμορφώνεστε με τις διατάξεις της εκάστοτε εφαρμοστέας ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να απέχετε από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη μπορεί να αποτελέσει παραβίαση της εφαρμοστέας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης (ενδεικτικά) της νομοθεσίας περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, περί αθεμίτου ανταγωνισμού, περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη και καταχρηστική ενέργεια
 • Να μην αποκρύπτετε την προέλευση πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του Ιστοτόπου
 • Να μην παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω του Ιστοτόπου
 • Να μη συνδέεστε και να μην χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές, κλπ. του Ιστοτόπου κατά τρόπο που δεν επιτρέπεται από την Wildlife Explorers.
 • Να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο κατά τρόπο που να προκαλέσει την εισαγωγή σε αυτόν ιών, Trojan horses, ή άλλων προγραμμάτων/ εφαρμογών κυβερνοεπιθέσεων που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, υποκλοπή ή κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, του Ιστοτόπου ή που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων
 • Να αποζημιώνετε την Wildlife Explorers ή τρίτα πρόσωπα για οποιαδήποτε (θετική ή αποθετική) ζημία τυχόν προκληθεί λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης του Ιστοτόπου από εσάς. Σε περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής (διοικητικής ή δικαστικής) κατά του Ιστοτόπου, οφείλετε επιπλέον να παρέμβετε στη σχετική διαδικασία.

Ο Χρήστης του παρόντος Ιστοτόπου ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Ιστότοπο και εν γένει στην Wildlife Explorers, αναγόμενη στην μη ορθή ή αθέμιτη χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Σε περίπτωση που η Wildlife Explorers εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Χρήστη, ο τελευταίος οφείλει να την αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου.

Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι Χρήστες είναι δυνατόν να διοδευθούν μέσω του Ιστότοπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Στην περίπτωση που ανακατευθυνθείτε σε άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων που περιέχονται στον Ιστότοπο, οφείλετε να ελέγχετε και να αποδέχεστε και τους Όρους Χρήσης που ισχύουν για τους άλλους αυτούς διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι (διαδικτυακοί τόποι) δεν καλύπτονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Wildlife Explorers σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Wildlife Explorers δεν υπέχει καμία ευθύνη αναφορικά με τους Όρους Χρήσης ή/και την πολιτική προστασίας απορρήτου των άλλων αυτών διαδικτυακών τόπων.

 1. Περιεχόμενο του Ιστοτόπου – Πνευματική Ιδιοκτησία

Η Wildlife Explorers καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εμφανίζει ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες αναφορικά με τις προσφερόμενες οργανωμένες εκδρομές. Οι σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που ενδέχεται να παρέχονται στον Ιστότοπο, παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή σας, η δε Wildlife Explorers δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτών, τους οποίους ουδέποτε ελέγχει. Θα πρέπει να αξιολογείτε το εκάστοτε περιεχόμενο τόσο του Ιστοτόπου, όσο και λοιπών διαδικτυακών τόπων, και φέρετε την ευθύνη για τους κινδύνους που ενδέχεται να ανακύψουν από την χρήση του Ιστοτόπου.

Η χρήση του Ιστοτόπου μπορεί να γίνει μόνο στην εκάστοτε μορφή του, χωρίς δυνατότητα εκ μέρους σας τροποποίησης ή άλλης παρέμβασης.

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου και ειδικότερα οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτόν, όπως ενδεικτικά, τα εμπορικά σήματα, οι εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα, σχεδιαγράμματα, ειδήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες, και γενικά κάθε είδους αρχείων σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Wildlife Explorers ή/και του εκάστοτε φωτογράφου ή δημιουργού και προστατεύονται από σχετικές διατάξεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993), με επιφύλαξη των προστατευόμενων δικαιωμάτων τρίτων. Επιπρόσθετα, τυχόν ονόματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, αποτελούν είτε κατοχυρωμένα σήματα είτε ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα αυτής, προστατεύονται δε από τις σχετικές ευρωπαϊκές και ελληνικές νομοθετικές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια ή συγκατάθεση της Wildlife Explorers ή/και του εκάστοτε φωτογράφου η εν όλω ή εν μέρει εμπορία, τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση, δημοσίευση, διαβίβαση, διανομή, παρουσίαση, μετάδοση ή αναμετάδοση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Τμήματα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μπορούν κατ’ εξαίρεση μόνο να αποθηκευθούν ή να αντιγραφούν από εσάς, αυστηρά για προσωπική χρήση. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρεται ο Ιστότοπος ως πηγή προέλευσης, χωρίς αυτό να συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων εμπορικής χρήσης.

 1. Διαθεσιμότητα και ασφάλεια του Ιστοτόπου

Η Wildlife Explorers λαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας κατά την διαβίβαση εντολών ή/και πληροφοριών του Χρήστη μέσω του Ιστοτόπου, δεν ευθύνεται όμως για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες κατά τη διαβίβαση αυτή, ή/και για τυχόν παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη (εύρυθμη) λειτουργία του συστήματος, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων λόγων ανωτέρας βίας.

Ομοίως η Wildlife Explorers λαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα του Ιστοτόπου. Στο πλαίσιο αυτό ωστόσο, η Wildlife Explorers σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη, όσον αφορά το περιεχόμενο και την ασφάλεια του Ιστότοπου. Ιδίως ως προς την διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου, αυτή ενδέχεται να επηρεάζεται και από τον εξοπλισμό του Χρήστη, τα δίκτυα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλες αιτίες.

Η Wildlife Explorers διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά, οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη λειτουργία (εν όλω ή εν μέρει) του Ιστοτόπου, και να μεταβάλλει τη φύση ή/και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης, κ.α.

Στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια της χρήσης του Ιστοτόπου, η Wildlife Explorers δεν υπέχει καμία ευθύνη για:

 • οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από εσάς,
 • την αδυναμία πρόσβασής σας στον Ιστότοπο ή/και στις παρεχόμενες υπηρεσίες,
 • την συνολική ή μερική διακοπή της διαθεσιμότητας ή λειτουργικότητας του Ιστοτόπου,
 • την καθυστέρηση ή την κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών,
 • την απώλεια περιεχομένου στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος.
 1. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Wildlife Explorers ενδέχεται να αναθεωρεί και να τροποποιεί μονομερώς οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης, με ενημέρωση του παρόντος κειμένου. Αν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά την οποιαδήποτε αναθεώρηση, τεκμαίρεται ότι δεσμεύεστε από το εκάστοτε ισχύον περιεχόμενό τους. Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης ωστόσο δεν ισχύει, εάν δεν περιληφθεί στο παρόν κείμενο.

 1. Ακυρότητα

Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δεν θίγει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων, ενώ τυχόν μη άσκηση των δικαιωμάτων της Wildlife Explorers, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν συνεπάγεται παραίτηση της από το εν λόγω δικαίωμα.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα

Οι παρόντες Όροι Χρήσης του Ιστότοπου διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με τον Ιστότοπο και τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.