ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 4674/Β/8-10-2021, οι μετακινήσεις ανεξαρτήτως προορισμού (από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και άλλα ηπειρωτικά λιμάνια, μεταξύ των νησιών, καθώς και από τα νησιά προς τα ηπειρωτικά λιμάνια) επιτρέπονται εφόσον οι επιβάτες:

Α) Από 12 ετών και άνω: Επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού δεκατεσσάρων (14) ημερών , ή έχουν διαγνωσθεί με αρνητικό PCR εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου, ή αρνητικό (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου, ή έχουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Β) Από 4 ετών έως 11: Δύνανται να μετακινούνται και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου (δωρεάν διάθεση).

Πριν κλείσετε κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό να ελέγχετε τους κανονισμούς εισόδου του προορισμού σας.

Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεστε για κάθε ταξίδι ξεχωριστά για τα μέτρα καθώς εμφανίζονται νέοι περιορισμοί κάθε μέρα